Technische Daten

Barrier Frame, Box

CDS 2010001 – Barrier Frame 25
CDS 2010007 – Barrier Frame 60
CDS 6010003 – Euro Box
CDS 6010004 – Euro Pallet
CDS 6010006 – Euro Box with cran hooks
CDS 50501732 – Stillage Box

 

Komponenten

CDS 5030016B – Post French Basic
CDS 5030240-5030425 – Post Extension
CDS 5031195 – Post 1195 Timber
CDS 50311951 – Toeboard Holder
CDS 5031300 – Post 1300 (Vinci Post)
CDS 5031500 – Post 1500
CDS 5031500B – Post 1500 Basic
CDS 5031500E – Post Eco
CDS 50315006 – Post Slider
CDS 50315008 – Post Slider
CDS 5039003 – Scan Post 1200
CDS 5040001 – Foot
CDS 5041001 – Eco Foot
CDS 5040005 – Edge
CDS 50400052 – Edge V1
CDS 5040009 – Steelweb
CDS 5040011 – Cast In
CDS 5040015 – Shaftfix
CDS 5040016 – Adapter 25
CDS 5040017 – Adapter 40
CDS 5040018 – Frontfix
CDS 5040019 – 90°
CDS 5040023 – Balcony
CDS 5040027 – Abschalschiene (Slab Stop End Bar)
CDS 5041003 – Timber Beam Clamp
CDS 5041005 – Joist Hanger 82
CDS 5041016 – Joist Hanger 55

 

Bautreppen

CDS 5060003 – Stairway 700-3
CDS 5060006 – Stairway 700-6
CDS 5060009 – Stairway 700-9
CDS 5060012 – Stairway 700-12
CDS 5060015 – Stairway 700-15
CDS 5060018 – Stairway 700-18

CDS 5061003 – Stairway 1000-3
CDS 5061006 – Stairway 1000-6
CDS 5061009 – Stairway 1000-9
CDS 5061012 – Stairway 1000-12
CDS 5061015 – Stairway 1000-15
CDS 5061018 – Stairway 1000-18

CDS 5061001 – Stair Support
CDS 5161001 – Deckenbefestigung
CDS 5161002 – Kranöse für Bautreppe und Grabenbrücke
CDS 5161003 – Sicherung für Bautreppe
CDS 5161004 – Geländerhalter

 

Grabenbrücken

CDS 5062060 – Passarelle_6m
CDS 5062060B – Passarelle_6m_Basic

CDS 5062040 – Passarelle 4m
CDS 5062040B – Passarelle 4m Basic

CDS 5062030 – Passarelle_3m
CDS 5062030B – Passarelle_3m_Basic

CDS 5062020 – Passarelle_2m
CDS 5062020B – Passarelle_2m_Basic

 

Auffangschirm

CDS 5056000 – Catch Fan
CDS 5050001 – Catch Fan Extension
CDS 5050003 – S Catch Fan Slabfix
CDS 5050003 – W Catch Fan Wallfix

 

Alsipercha

User Instruction Alsipercha

email hidden; JavaScript is required
+49 / 2371 155 41-0